Miljøsertifisering

ISO14001

Vi representerer en av verdens absolutt ledende bilprodusenter når det gjelder miljøsatsning. Toyota har latt seg sertifisere til miljøstandarden ISO 14001 for produsenter, de har mottatt flere FN priser for sine resultater på området, og har derved allerede bygget fundamentet for sitt “Action for tomorrow” prosjekt. Det siste er en filosofi for det 21. århundre om å utvikle rene sikre produkter, og samtidig muliggjøre et godt liv for menneskene. Miljøbilen Prius og Mirai (kommer 2016) er et resultat av denne filosofien.

Toyota Romerike er ISO14001 sertifisert

Vår miljøpolitikk er:

Toyota Romerike AS skal arbeide kontinuerlig og systematisk for å implementere miljøengasjement i sin virksomhet og drift. Med et sterkt fokus på det viktige samspillet mellom mennesker og miljø skal vi arbeide for å minimere miljøbelastningen.

Vi plikter å følge de lover og forskrifter som myndighetene legger til grunn.

Toyota Romerike AS skal gjennom sin drift og miljøfokus påvirke sine ansatte, kunder og leverandører til å tenke miljø.

Hva er ISO 14001?

ISO 14001 er miljøstyring.
Miljøstyring er et redskap til bruk for å redusere bedrifters innvirkning på det ytre miljøet. ISO 14001 går enkelt fortalt ut på at bedriften formulerer en miljøpolitikk med tilhørende miljømål, for så å styre aktiviteter, produkter og tjenester for å nå disse målene. Det er en egen sertifiseringsording for ISO 14001 som revideres hvert år.

Kaizen

Kontinuerlig forbedring er også et begrep innen ISO fordi ISO består av kontinuerlig forbedring innen miljøledelse, bedriften skal hele tiden arbeide for å redusere sin ytre miljøpåvirkning. Når målsettingene Toyota Romerike har satt som forbedrings områder er oppnådd, skal vi sette nye målsettinger for å bli enda litt bedre.

Det er etablert prosedyrer for de forskjellige områdene bedriften kan påvirke det ytre miljøet, men mange av prosedyrene er ting vi allerede gjør, men nå har de blitt skrevet ned.