Mottatt faktura på utvidet garanti? Den er ikke fra oss!

Vi har fått mange henvendelser fra kunder som har mottatt noe som ser ut som en faktura knyttet til bilens garanti. Fakturaen er ikke sendt fra oss og avsender er IKKE en samarbeidspartner med Toyota. Denne fakturaen har ingen tilknytning til det utvidede garantiprogrammet Toyota Relax.