Priseksempler:

Oversikten nedenfor inneholder priser for våre vanligste reparasjoner og vedlikeholds-arbeid på en del utvalgte modeller og årganger. Prisene omfatter arbeid, reservedeler,verkstedmatriell og mva., begrenset til det som er beskrevet. Eventuelle nødvendig tilleggsarbeid inngår ikke i prisen.

Prisene oppgis som fra-til priser, fordi prisene for reparasjoner eller vedlikehold på en bilmodellofte vil variere, avhengig av modellår, type og utstyr-/modellvariant.

Basert på opplysninger om bilen, vil vårt verksted vanligvis kunne gi en nærmere fastpris både på ovennevnte arbeider og andre reparasjoner som det er mulig å prise på forhånd.

Oppdrag inkl. nødvendig feilsøking som ikke kan prise på forhånd, utføres til våre vanlige timepriser inkl. mva., varierende fra kr 1 710,- pr. time.